Εργασίες/ Ασκήσεις

Κεφάλαιο Πρώτο
Α. Πηγές
1. Το αγροτικό ζήτημα
Εργασία               Ενδεικτική απάντηση
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
Εργασία               Ενδεικτική απάντηση

Γ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κεφάλαιο δεύτερο                                                                                                                                   
 Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση                                                                                              
Α. Πηγές
Β.  Ερωτήσεις ανάπτυξης
Γ.  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Δ. Online test

Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Online test
Online test 2
Online test

Δ. Ανανέωση και διχασμός
Online test 1
Online test 2


Κεφάλαιο τρίτο: Προσφυγικό Ζήτημα                                                                                    

Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 -1922
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β. Η Μικρασιατική καταστροφή
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Ερωγτήσεις πολλαπλής επιλογής
Online test

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρική προσέγγιση
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ε.  Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα                                                                 
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κεφάλαιο Τρίτο: Το Κρητικό Ζήτημα
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Κεφάλαιο τέταρτο: Παρευξείνιος Ελληνισμός                                                                 
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής       


Επαναληπτικές σε όλα τα κεφάλαια
1ο online test
2o online test
3o online test
4o online test
5o online test
6o online test