Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - πρώτο κεφάλαιο

On line test: 
 Κάντε το τεστ που θα βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο!!!  
(Προσοχή:  οι 5 πρώτες ερωτήσεις δε συμπεριλαμβάνονται φέτος στην ύλη - μην τρομάξετε!!!)
2ο Τεστ (ερωτήσεις όλες εντός ύλης) 
3o Test

1.  Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε κατά τον 18ο αιώνα στη μεταβολή του
ρόλου που έπαιζε ως τότε η γεωργία στην παγκόσμια οικονομία.                           Σ       Λ

2. Η Φεντερασιόν ήταν η σημαντικότερη εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης.
                                                                                                                                   Σ       Λ

3. Η άποψη του Ελ. Βενιζέλου ήταν ότι στην οικονομία η ιδιωτική πρωτοβουλία
έπρεπε να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης του ελληνικού κράτους.                      Σ       Λ

4. Η διχοτόμηση της δραχμής αποτελούσε ουσιαστικά ένα μέτρο υποχρεωτικού
δανεισμού του κράτους.                                                                                             Σ      Λ

5. Η τεταμένη πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα την περίοδο
1922-1936 αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την ταχεία διευθέτηση του
προσφυγικού προβλήματος.                                                                                      Σ    Λ

6. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή το ελληνικό κράτος απέκτησε απόλυτη εθνική
ομοιογένεια.                                                                                                                  Σ    Λ

7. Αμερικάνικες και βρετανικές εταιρείες ανέλαβαν τους τομείς της ύδρευσης, της
ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών της πρωτεύουσας του ελληνικού
κράτους.                                                                                                                      Σ   Λ


8. Η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος έγινε με τη βοήθεια και την υποστήριξη
της Εθνικής Τράπεζας και ξένων συμβούλων.                                                             Σ  Λ

9. Η πενταετία 1928-1932 αποτέλεσε μια δύσκολη περίοδο για τα οικονομικά της
χώρας, γιατί επηρεάστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το
1929.                                                                                                                             Σ    Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου