8. Η μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα

1. Σχεδιάγραμμα


8. Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα
Μετάκληση Βενιζέλου


Πολιτική Βενιζέλου
μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα από Στρατιωτικό Σύνδεσμο για ανάληψη πρωθυπουργίας Ελλάδας (Σεπ 1910)
= Κρητών: 
αφενός: φόβος από την απουσία Βενιζέλου που ήξερε την ευρωπαϊκή διπλωματία.
αφετέρου :Πεποίθηση ότι από τη νέα του θέση ο Βενιζέλος θα βοηθήσει περισσότερο.

Θεωρεί ότι δεν έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για την ένωση
Αρνείται την είσοδο Κρητών Βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Δυσαρεστεί τους Κρήτες.
Αντιδράσεις στην Κρήτη:
Συγκρότηση επαναστατικής Συνέλευσης (3 Ιανουαρίου 1912) / Οργάνωση ένοπλων ομάδων.

2. ιστοσελίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου