Θέματα εξετάσεων

 Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στην Ιστορία Κατεύθυνσης

2010Θέματα         Απαντήσεις
2009 Θέματα          Απαντήσεις
2008Θέματα          Απαντήσεις
2007:  Θέματα          Απαντήσεις
2006: Θέματα          Απαντήσεις
2005: Θέματα          Απαντήσεις
2004: Θέματα          Απαντήσεις
2003: Θέματα          Απαντήσεις
2002: Θέματα          Απαντήσεις
2001: Θέματα          Απαντήσεις
2000: Θέματα          Απαντήσεις