4β-γ. Η αντίδραση του πρίγκηπα/ Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων

1. Σχεδιάγραμμα

β. Η αντίδραση του Πρίγκιπα
Μέτρα πρίγκιπα

αντιδράσεις στην Ελλάδα
·     προθεσμία 36 ωρών στους επαναστάτες να καταθέσουν τα όπλα
·     κήρυξη στρατιωτικού νόμου με τη συγκατάθεση των Μ. Δυνάμεων
·     η Κρητική Βουλή ψηφίζει νόμο «Περί ιδρύσεως σώματος δημοφρουρών»

2 κυβερνήσεις στην Κρήτη – πλήρης διάσπαση – απειλή εμφυλίου

  • ανησυχία του περιβάλλοντος του βασιλιά – πίεση προς την κυβέρνηση για καταδίκη του κινήματος της Θερίσου
  • 12 Μαρτίου: σκληρές δηλώσεις πρωθυπουργού Δηλιγιάννη για Βενιζέλο και συνεργάτες στους αντιπροσώπους του αθηναϊκού τύπου
  • θετική ανταπόκριση στο κοινό αίσθημα
  • υποστήριξη από τις εφημερίδες

γ. Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων
Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων


«Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης»διπλωματικές ενέργειες
·       δεν κρατούν ενιαία στάση
·       στάση αναμονής οι υπόλοιπες
·       Ρωσία: υποστήριξη πρίγκιπα (ρωσικό πολεμικό κανονιοβολεί το Θέρισο)
·       σωστή η εκτίμηση του Βενιζέλου για αδυναμία τήρησης ενιαίας στάσης:
α) αρκούσε μόνο μια για ματαίωση της συντονισμένης δράσης στρατευμάτων
β) κίνδυνος εμφυλίου πολέμου
συλλαλητήριο στο Ηράκλειο× ο Σφακιανάκης καλεί το λαό σε συμπαράσταση προς τους επαναστάτες

Πρόεδρος: Βενιζέλος
Υπουργοί:Φούμης, Μάνος
ενέργειες κυβέρνησης:
·       έκδοση γραμματίων για εσωτερικό πατριωτικό δάνειο 100.000 δρχ.
·       οργάνωση υπηρεσιών οικονομικών, συγκοινωνιών και διοίκησης
·       εκτύπωση γραμματοσήμων
·       έκδοση εφημερίδας «Το Θέρισο»

εκτίμηση κατάστασης από Μ. Δυνάμεις
·       πτώση δημοτικότητας πρίγκιπα
·       καθολική αποδοχή επαναστατικών ιδεών από το λαό
εξομάλυνση κατάστασης με διαπραγματεύσεις
επιβεβαίωση εκτίμησης Βενιζέλου ότι μόνο κάτω από την => πίεση εθνικής εξέγερσης η διπλωματία προβαίνει σε λύση των ζητημάτων των υπόδουλων λαών
υπομνήματα επαναστατών:
·       θέτουν ως ανυποχώρητη βάση συζήτησης το ενωτικό ζήτημα
·       υποχώρηση  - ανέτοιμες οι Μ. Δυνάμεις
·       στόχος η δημιουργία ενός καθεστώτος ανάλογου με της Αν. Ρωμυλίας: ελεύθερο με σκιώδη σουλτανική επικυριαρχίαΑντλώντας στοιχεία από την πηγή και ανακαλώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τη στάση των Μ. Δυνάμεων απέναντι στην  επανάσταση του Θέρισου.

                                                   (Από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους)

Η οργάνωση του ένοπλου κινήματος του   Θερίσου   βασίστηκε στη δυναμική προσαρμογή  στην πραγματική   κατάσταση και στην παρακόλουθη  και κατάλληλη αξιοποίηση  των ειδικών τοπικών και των γενικότερων διεθνών συνθηκών. Ό Βενι­ζέλος είχε σταθμίσει με ακρίβεια τη σύμπτωση των εσωτερι­κών και των εξωτερικών παραγόντων που καθιστούσαν εξαι­ρετικά δύσκολη τη βίαιη καταστολή του κινήματος. Ό ύπατος αρμοστής δε διέθετε παρά το ένοπλο  σώμα της χωροφυλακής, αδύναμο αριθμητικά — 1.100 περίπου άνδρες—, για να αποκαταστήσει την Έννομη τάξη στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Οι διπλωματικοί εκπρόσωποι εξάλλου, των προστάτιδων Δυνάμεων, υπεύθυνοι για τη δράση των αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών  αγημάτων στη Μεγαλόνησο, χαρά την κοινή επιθυμία τους — με προεξάρχοντες τον «Άγγλο και το Ρώσο πρόξενο — να αντιδράσουν άμεσα στην επαναστατική πρόκληση ήταν φυσικό τελικά να εμπλακούν σε εγγενείς δυσχέρειες, σε διαφωνίες και σε αντιφατικές πιέσεις. Η αντιγνωμία γύρω από τον καθορισμό των μέσων και των μεθόδων για την καταστολή του κινήματος, ή ανεπάρκεια των διεθνών στρατευμάτων σι αριθμό ανδρών — 1.800 αρχικά, 3.000 αργό­τερα, μετά την άφιξη των ενισχύσεων — και σε πολεμικά μέσα, αλλά και ή διστακτικότητα  των δημοκρατικών κυβερνήσεων του Λονδίνου, της Ρώμης και των Παρισίων να λάβουν μέτρα ικανά να προκαλέσουν αιματοχυσία  και να εξεγείρουν την κοινή γνώμη, αποτέλεσαν βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάληψη αποτελεσματικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των επαναστατών.
Οι ειδικές  αυτές παρατηρήσεις αρκούν για να παράσχουν την πρώτη ερμηνεία της ανακόλουθης τακτικής των Δυνάμεων, ή οποία και επέτρεψε την εδραίωση και την οκτάμηνη παράταση της επαναστατικής δραστηριότητας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου