1. Η οικονομική και πνευματική ανάπτυξη

Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας
1. Σχεδιάγραμμα
2. Παρουσίαση
3. Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, από τη Μεγάλη Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια του Μείζονος Ελληνισμού.


Χάρτης, οικονομία Πόντου


Από τις πηγές

Ο εθνοποιητικός χαρακτήρας του Φροντιστηρίου
"Η δράση του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας μετά το 1860 εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της δημιουργίας εθνοτικής ταυτότητας κυρίως μέσα από τη σύνδεσή του με το γενικότερο κλίμα της εποχής για ανακάλυψη της τοπικής ιστορίας και θεμελίωση και διαχείριση πολιτισμικών δεσμών με την κλασική αρχαιότητα. Αποτέλεσε το κέντρο όπου φοίτησαν ή δίδαξαν οι σημαντικότεροι λόγιοι του Πόντου, άνθρωποι που μέσα από πολύπλευρο έργο πέραν του διδακτικού εργάστηκαν για τη συγκρότηση εθνικού χώρου στην περιοχή."
[Από τη διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια του Μείζονος Ελληνισμού ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου