1. Το Σύνταγμα του 1844

Η επανάσταση του 1843
5. Η Εθνοσυνέλευση 1843-44 , βίντεο
6. Το Σύνταγμα του 1864, βίντεο: Από τις πηγές


Οι διατάξεις του συντάγματος του 1844

"Η εθνοσυνέλευση διάρκεσε απ’ το Νοέμβρη του 1843 ως το Μάιο του 1844 και ψήφισε το Σύνταγμα που δημοσιεύτηκε στις 18/30 Μαρτίου 1844. Το πραξικόπημα του 1843 δεν έφερε στην Ελλάδα παρά μια πολιτική αλλαγή περιορισμένης σημασίας. Το Σύνταγμα του 1844 ήταν υπερβολικά συντηρητικό. Η νομοθετική εξουσία ασκούνταν συλλογικά από το βασιλιά, από μια βουλή εκλεγμένη απ’ το λαό σύμφωνα μ’ ένα σύστημα, που ήταν λίγο – πολύ τιμοκρατικό1 και από μια Γερουσία διορισμένη ισόβια απ’ το βασιλιά. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στο βασιλιά κι ασκείται απ’ τους υπεύθυνους υπουργούς του, διοριζόμενους και παυόμενους απ’ αυτόν χωρίς την έγκριση της Βουλής. Η δικαιοσύνη επίσης απορρέει απ’ το βασιλιά. Ωστόσο τα δημοκρατικά στοιχεία δεν έλειπαν. Οι πολίτες ήταν ίσοι μπροστά στο νόμο, υπήρχε εγγύηση της ατομικής ελευθερίας, της ελευθερίας του τύπου, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και δεν αναγνωριζόταν στην Ελλάδα η δουλεία. "

1. τιμοκρατικό=
 η συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση της πολιτείας ανάλογη της περιουσιακής τους κατάστασης

[Σορώνος Ν.Γ., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1976, σελ. 83]


"Μαζί με το Σύνταγμα θεσπίστηκε και τέθηκε σε ισχύ νέος εκλογικός νόμος, ο δημοκρατικότερος εκλογικός νόμος της Ευρώπης εκείνης της εποχής, ο οποίος προέβλεπε μια μορφή καθολικής ψηφοφορίας, χωρίς να την εισάγει με ολοκληρωμένο τρόπο. Πολλοί Έλληνες, άρρενες βεβαίως – αφού οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου έναν και πλέον αιώνα αργότερα -, συμμετείχαν στο Εκλογικό Σώμα δίχως ιδιαίτερες διακρίσεις βάσει εισοδημάτων, ιδιοκτησίας και τίτλων (απέκτησαν δηλαδή το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι). Η Ελλάδα, κράτος ανεξάρτητο λίγων ετών, από το 1828 κατ’ουσίαν και τυπικώς από το 1830, ήδη το 1844 απέκτησε τον πιο πρωτοποριακό και προοδευτικό νόμο της εποχής εκείνης στην Ευρώπη."

[Λοβέρδος Α. Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή 2000, σελ. 35]

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις να διακρίνετε και να αναφέρετε τα συντηρητικά και τα φιλελεύθερα στοιχεία του Συντάγματος του 1844. 

Οδηγίες
Φροντίστε στην απάντησή σας:
1. Να διακρίνετε με σαφήνεια τα δημοκρατικά και τα συντηρητικά στοιχεία. 
2. Στις πηγές να διακρίνετε: τα γεγονότα, τα καθαρά ιστορικά στοιχεία, από τα σχόλια, την κριτική των ιστορικών. 
3. Να εξετάσετε αν η οπτική των δύο ιστορικών συμφωνεί ή είναι αντίθετη και επιπλέον αν όσα λέγονται συμφωνούν με την άποψη που εκφράζεται στο σχολικό εγχειρίδιο. 
4. Με βάση όσα διαβάσατε -λάβετε αν θέλετε υπόψη και τις απόψεις που εκφράζονται στο σχετικό βίντεο- να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την προσφορά του Συντάγματος του 1844.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου